top of page

Klanten & Referenties

Alphen logo 1.jpg

Gemeente Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn heeft een inwoner aantal van meer dan 100.000 inwoners en behoort daarmee tot de dertig grootste gemeenten van Nederland. Meer informatie is te vinden op www.alphenaandenrijn.nl

JV_NFI_Logo_online_ex_pos_nl_vierkant.pn

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) streeft ernaar de meest innovatieve en klantgerichte leverancier van forensische producten en diensten te zijn.

Het NFI voorziet nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid van betrouwbare informatie uit sporen. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin ook internationaal gezien voorop. Meer informatie is te vinden op www.forensischinstituut.nl

 

logo justitie.jpg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.
Meer informatie is te vinden op: www.minjenv.nl
 

 

Cyclus logo.png

Cyclus NV

Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval, om afval in de publieke ruimte, en om afval van bijvoorbeeld maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties. Meer informatie is te vinden op www.cyclusnv.nl

 

delfland logo.png

Hoogheemraadschap van Delfland

logo schieland.png

Hoogheemraadschap Schieland

Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Meer informatie is te vinden op: www.hhdelfland.nl

 

Schoon water, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het gaat dan om het water dat je buiten om je heen ziet. Om het water schoon te krijgen verricht Schieland en de Krimpenerwaard verschillende activiteiten. Zo zuiveren we afvalwater van huishoudens en bedrijven en baggeren we de watergangen. Samen met onder andere gemeenten, tuinders en boeren voeren we maatregelen door die emissies op water zo veel mogelijk verminderen. Daarnaast richten we watergangen zo in, dat dit goed is voor de waterkwaliteit. Dat doen we met natuurvriendelijke oevers. Ook ecologisch maaibeheer of visstandbeheer zijn activiteiten die zorgen voor schoner water. Meer informatie is te vinden op: www.schielandendekrimpenerwaard.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen

We zijn er voor om u te helpen.

bottom of page